Թիրախային խումբը՝ կրտսեր և միջին դպրոցի աշակերտներ
Տևողությունը`45 րոպե

Աշխատանքի ընթացքը բաղկացած է տեսական և գործնական մասերից: Առաջին փուլում հակիրճ կներկայացվի, թե ինչպես գրի ստեղծմանը և զարգացմանը հաջորդեց առաջին գրամեքենայի ստեղծման անհրաժեշտությունը: Գործնականի կատարման փուլում ճանաչողական խաղի միջոցով՝ տպագրիչ մեքենայի փորձարկմամբ, աշակերտները կծանոթանան տպագրիչ սարքի հետ: