Թիրախային խումբ՝ ավագ դպրոցի աշակերտներ և ուսանողներ
Տևողությունը՝ 1 ժամ

Ծրագիրը բաղկացած է երկու մասից՝ տեղեկատվական-վերլուծական և գործնական:
Նախ կներկայացվի չարենցյան պատմահայեցողությունը, մտածողությունն ու ժողովրդին ուղղված դասերը, որոնք առավել հանգամանորեն արտահայտվել են այս ստեղծագործության մեջ:
Հաջորդ հատվածում՝ գործնականի կատարման փուլում, մասնակիցներն առավել տեսանելի ձևաչափով՝ տեքստ-պատկեր համադրմամբ, կծանոթանան նաիրցիների կերպարներին, մտածողությանը, այնուհետև կվեչլուծեն դրանք: