Ես մոնումենտ կանգնեցի ինձ համար դժվար մի դարում,

Երբ կործանվում էր իմ շուրջ այն ամենը, որ բազմաթիվ

Տարինե՛ր, դարե՛ր էր կանգնել – և անմա՛հ էր թվում աշխարհում: